Vietnamese transcript of AEDC family awareness video

Transcript of Awareness for Families video (3:03)

Điều Tra Phát Triển Trẻ Thơ Úc châu(AEDC)

là một cuộc thu thập thông tin toàn quốc

về sự phát triển giai đoạn đầu của trẻ em.

Mỗi 3 năm giáo viên sẽ tiến hành điều tra

về sự phát triển ở giai đoạn đầu của trẻ em trước khi đi học.

Hội Kế Hoạch Điều Tra Phát Triển Trẻ Thơ Úc châu sẽ đánh giá

các tình trạng phát triển của trẻ em. Bao gồm như :

sức khỏe tâm sinh lý, khả năng xã giao, độ trưởng thành về cảm xúc,

ngôn ngữ và kỷ năng học tập,

kỷ năng giao tiếp và những kiến thức tổng thể.

Giáo viên sẽ quan sát những cử chỉ của trẻ em trong trường mầm non,

sau đó sẽ đưa ra bản đánh giá cho chúng.

AEDC không phải là một bài kiểm tra,

những dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian điều tra

sẽ không được sử dụng trong hiện tại hoặc tương lai.

Dữ liệu của AEDC cung cấp

sẽ giúp ích cho việc hoạch định kế hoạch, chính sách phát triển trong các lĩnh vực

sức khoẻ, giáo dục và quy hoạch cộng đồng.

Những dữ liệu thu thập được sẽ hiển thị các mặt đang phát triển tốt

và những gì cần khắc phục để hỗ trợ trẻ em và gia đình một cách hiệu quả hơn

AEDC cũng cung cấp

chỉ số năng lực đọc viết và tính toán của trẻ em trong nhà trường.

AEDC sẽ hiển thị khái quát về tình trạng phát triển của trẻ thơ

trong các lĩnh vực học tập.

Mọi thông tin sẽ được báo cáo theo hình thức thống kê tổng thể cho từng nhóm

và không được trình bày trên phương diện cá nhân mỗi đứa trẻ

AEDC cung cấp

tình hình phát triển đại khái của toàn thể trẻ em,

chứ không phải tiến hành điều tra trẻ em riêng biệt.

Cấp độ báo cáo được chia thành trường học,cộng đồng,

tiểu ban và toàn quốc.

Báo cáo ở mức độ tiểu ban,cộng đồng và toàn quốc

sẽ được công bố sau .

Sau khi dữ liệu thu thập hoàn tất

các trường học sẽ nhận được báo cáo tổng kết.

Nhà trường sẽ cung cấp thêm thông tin về việc tham gia AEDC cho phụ huynh

Khi học kỳ một kết thúc.

Nếu phụ huynh không muốn con em mình tham gia cuộc điều tra này,

có thể liên hệ với hiệu trưởng nhà trường.

Kết quả báo cáo của AEDC

sẽ hiển thị bằng tỷ lệ phần trăm trong các cấp độ báo cáo.

Sự riêng tư của mỗi em học sinh đều được bảo vệ.

Nhà trường cần lên kế hoạch cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ thơ.

Việc cho phép giáo viên trường mầm non tiến hành khảo sát con em của quý vị,

sẽ giúp chúng tôi có được những kết quả tốt và tổng thể hơn.

Để giúp đỡ cho nhà trường,cộng đồng và chính quyền

hiểu rõ về cách hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em trong năm học đầu tiên,

cũng như việc lên kế hoạch giúp đỡ trẻ em, gia đình và cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Hiện nay, sức khỏe và sự phát triển của trẻ em

là quan trọng hơn bao giờ hết.

Truy cập trang website của AEDC để biết thêm thông tin chi tiết

Nếu có những vấn đề thắc mắc khác, xin liên hệ với hiệu trưởng

và ban đại diện AEDC tại nhà trường.

Narrator

End of Transcript.

Return to top of page Back to top