Turkish transcript of AEDC family awareness video

Transcript of Awareness for Families video (3:03)

Narrator


Avustralya Erken Gelişim Sayımı (AEDC), erken çocukluk dönemi gelişimiyle ilgili ülke çapında toplanan bilgilerden oluşur.

Öğretmenler her üç yılda bir tam zamanlı eğitimin ilk yılındaki çocuklar için Erken Gelişim Dokümanının Avustralya versiyonunu doldurmaktadırlar.

Erken Gelişim Dokümanının Avustralya versiyonu, çocukların aşağıdaki konulara ilişkin gelişimini ölçmektedir:

Fiziksel sağlık ve refah, Sosyal beceri, Duygusal olgunluk, Dil becerileri ve okul temelli bilişsel beceriler, İletişim becerileri ve genel bilgiler.

Anaokulu öğretmenleri bu dokümanı sınıflarındaki öğrenciler için sınıftaki gözlemlerine dayanarak doldurmaktadırlar.

AEDC bir test değildir ve elde edilen bilgiler şimdi veya gelecekte kullanılmayacaktır.

AEDC verileri, Sağlık, Eğitim ve Topluluk politikasının gelişimini ve planlanmasını destekleyen bilgiler sağlamaktadır.

Toplanan bilgiler, hangi konularda başarı sağlandığını çocukların ve ailelerinin desteklenmesi için hangi konularda gelişim gerektiğini vurgulamaktadır.

AEDC ayrıca eğitim yılları boyunca yapılan ölçümlerle okur yazarlık ve matematiksel beceriye dayalı akademik başarının bir göstergesini sunmaktadır.

AEDC, çocukların okulda ilgi alanlari karşısında nasıl büyüdüğüne dair anlık görünüm sunar ve bu bilgiler her çocuk için ayrı ayrı değil grup halinde raporlanır.

AEDC, çocukların grup halinde gelişimine dair anlık görünüm sunar, her çocuk için ayrı ayrı bilgiler sunmaz.

Raporlara okul, topluluk, eyalet ve ülke seviyesinde erişilebilmektedir.

Eyalet, topluluk ve ülke raporları kamuya açıktır.

Bilgi toplama işlemi tamamlandıktan sonra okullara birer özet rapor verilecektir.

Okul, 1. dönemin sonunda çocuğunuzun AEDC’ye katılımıyla ilgili daha fazla bilgi verecektir.

Öğretmenin çocuğunuzun anketini doldurmasını istemiyorsanız okul müdürüyle iletişime geçebilirsiniz.

AEDC anketinin sonuçları, raporlamanın her seviyesinde özet yüzdeler olarak raporlanmaktadır.

Her bir öğrencinin mahremiyeti ve gizliliği korunmaktadır.

Okulların çocukların sağlığı ve gelişimi için plan yapabilmesi gerekir.

Çocuğunuzun katılımı için anaokulu öğretmeninin anketi tamamlamasına izin vermeniz, sonuçları toplamamız açısından hayati önem taşımaktadır.

Okulların, toplulukların ve devletlerin çocukların okuldaki ilk yıllarındaki gelişimini en iyi nasıl destekleyebileceğini anlamasına ve çocukları, aileleri ve toplulukları planlamada en iyi nasil destekleyebileceğine yardımcı olmaktir. Şimdi çocukların sağlığı ve gelişimi her zamankinden daha büyük ve önemli bir önceliktir.

Daha fazla bilgi için lütfen ulusal AEDC web sitesini ziyaret ediniz.

Başka sorularınız varsa okul müdürüyle ve AEDC okul koordinatörüyle konuşabilirsiniz.

End of Transcript.

Return to top of page Back to top